کلیه فعالیتهای گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه

طرح بودجه بندی ادبیات فارسی1     سال تحصیلی 87-86

ماه

هفته

عنوان درسی

موضوع جلسه

صفحه

 

 

 

 

مهر

اول

درس اول : هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ابتر است.

با تو یاد هیچکس نبود روا

معنی لغات . تبیین حمد و نعت . مولانا کیست ؟ مهمترین اترش چه نام دارد . معنی شعر

6-3

دوم

ادبیات چیست ؟ درس 2 ادبیات حماسی

ادبیات در ملل اسلامی وجهان  چگونه تقسیم می شوند وچه تفاوتی دارند؟ادبیات چیست ؟ حماسه چیست ؟ حماسه بر چند بخش است ؟ معنی لغات ومعنی شعر 

14-7

سوم

درس سوم : رزم رستم و سهراب

تبیین داستان رستم وسهراب .معنی لغات و معنی شعر وتوضییح نقاط مهم درس

20- 15

چهارم

(2)بیاموزیم-  ادبیات نمایشی آزمون کتبی -

تعریف وتشریح صور خیال شعر (تشبیه . استعاره )قافیه و شکل قرار گرفتن آن در انواع قالب شعری (قطعه .مثنوی . غزل  .ادبیات نمایشی چیست ؟ در جهان و ایران چگونه است ؟

24- 21

 

 

 

 

 

آبان

اول

– میر علمدار– درآمدی بر ادبیات.

تعزیه نمونه ای از ادبیات نمایشی به شیوه ی ایرانی . معنی لغات . معنی شعر . تاثیر تعزیه به عنوان محور انتقال حادثه عاشورابه دانش آموزان 

36- 25

دوم

داستانی(سنتی)سمک و قطران-بخشی از داستان خیروشر

عیار و عیاران چه کسانی بو دند ؟ تشریح پیام درس . معنی لغات .

46 – 37

سوم

از داستان خیر و شر درس پنجم : بیاموزیم – طوطی و بقال

 

تبیین پیام درس . تقابل خیر و شر در هستی جدال این دو . تلا ش شر سلطه بر بینایی و آ گاهی  . پیروزی دانایی استعاره چیست ؟مو لانا و شعر های تمثیلی . پرهیز از سطحی نگری .معنی لغات و شعر راستی بر بدی و ناآ گاهی  معنی لغات

46 – 37

چهارم

 – بیاموزیم – در آمدی بر ادبیانت پایداری – گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد – آزمون کتبی

اادبیات پایداری چیست ؟اصلی مسائل ادبیات پایداری چه مو ضو عاتی هستند ؟سیمین دانشور کیست ؟ معنی لغات ؟ تبیین تاثیر ادبیات در پیروزی انقلات

64- 55

 

آذر

اول

خط خورشید – بیاموزیم – دریادلان صف شکن

معنی شعر . تشریح فضای شعر در حاثه انقلاب و باز گشت امام به وطن. مر تضی آوینی کیست ؟ خدمات مرتضی آ وینی در سا خت فیلم های مستند .جنگ و فر هنگ ایرا ن زمین معنی .لغات ومتن های مشکل

74 – 65

دوم

پاسخ – بیاموزیم -  در آمدی بر ادبیات جهانی-

ویژگی شعر نو . تشریح ادبیات جهانی . خواندن متن درس . |پیام داستان(مهر ورزی .تقدیر و تشکر از کسانی که در زندگی ما متحمل زحمت شدند 

79  -75

سوم

هدیه ناتمام-مسافر - فردوسی

شیللر کیست ؟ کوپه کیست شهرت فردوسی و تحسین جهانیان .

86-80

چهارم

قطرات سه گانه – بیاموزیم – پروردگارا – آزمون کتبی

مناظره چیست ؟ مشهور ترین مناظر ه در ادبات فارسی از کیست ؟

 

 

 

90  – 87

 

دی

 

اول

دوره درس  و رفع اشکال

 

-

دوم

امتحان ترم

 

-

سوم

امتحان ترم

 

-

چهارم

امتحان ترم

 

-

 

بهمن

اول

ادبیات غنایی – از کعبه گشاده گردد این در -

ادبیات غنایی چیست ؟ نظامی شاعر چه قرنی است ؟ مجمو عه آثار او را نام ببرید . معنی لغات . معنی شعر

96 – 93

دوم

در امواج سند

معنی لغات . معنی شعر .

102 – 97

سوم

بیاموزیم – ادبیات تعلیمی – هنر و سخن

تعریف چهار پاره و شکل قالب .ادبیات تعلیمی چیست ؟ وانواع آن . معنی لغات و عبارات مشکل

106 – 103

چهارم

کدام قبله ؟ - متاع جوانی – آزمون کتبی

معنی شعر و لغات  . مفهوم کلی ابیات

108 -107

اسفند

اول

در آمدی برفرهنگ برهنگی ، برهنگی فرهنگی

فرهنگ چیست ؟ حفظ فرهنگ و تمدن چه ارزشهایی دارد . معنی عبارات و لغات مشکل

117 – 111

دوم

مسجد جلوه گاه هنر اسلامی – کلاس نقاشی

عبد الحسین زرین کوب کیست ؟ آثار اورا نام ببرید. معنی عبارات و لغات سهراب  سپهری کیست ؟ اثار اورا نام ببرید معنی عبارات مشکل

126 -119

سوم

در آمدی بر ادبیات دوره مشروطه – مشروطه خالی

مضامین مهم ادبیات دوران مشروطه . علی اکبر دهخدا کیست ؟ و آثار اورا نام ببرید . معنی عبارات و لغات مشکل

135 – 130

چهارم

ناله مرغ اسیر – حاکم فراشان – آزمون کتبی

عارف قز وینی کیست ؟ معنی شعر . معنی عبارات ولغات مشکل

140 -136

فروردین

اول

تعطیلات نوروزی

 

-

دوم

تعطیلات نوروزی

 

-

سوم

مرغ گرفتار – بیاموزیم – در آمدی برسفر نامه – حسب و حال ، زندگی نامه

شاعر آزادی کیست ؟ بهار در سرودن کدام قالب شاعری مهارت داشت. معنی شعر و لغات. حسب الحال نویسی و زندگی نامه نویسی را تعریف کنید

145- 141

چهارم

سفر به بصره – پرستو در قاف – آزمون کتبی

ناصر خسرو قبادیانی کیست ؟ معنی عبارات و لغات مشکل . علیرضا قزوه کیست ؟ معنی عبارات

152 – 141

اردیبهشت

اول

زندگی من – پیرمرد چشم ما بود

هلن کلر کیست ؟ معنی عبارات مشکل . خواندن متن . نیما کیست و چه تحولی شگرف در ادبیات معاصر ایران ایجاد نمود

163 – 153

دوم

در آمدی بر ادبیات فارسی برون مرزی – مسافر – دیده ور – دریا

حوزه ی ادبیات  برون مرزی شامل چه کشور هایی است  اقبال لاهوری کیست ؟ معنی شعر . مسافر . دیده ور. سروری . دریا 

169 – 167

سوم

لاله آزاد – تا هست عالمی – مناجات

ابراهیم صفا کیست؟معنی شعر ولغات .عبید رجب کیست ؟ معنی شعر 

178 – 170

چهارم

دوره و رفع اشکال

 

-

خرداد

اول

امتحان ترم

 

-

دوم

امتحان ترم

 

-

سوم

امتحان ترم

 

-

چهارم

امتحان ترم

 

-

 

گروه ادبيات فارسي منطقه چهاردانگه

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم دی ۱۳۸۶ساعت 7:50  توسط سرگروه ادبیات فارسی متوسطه چهاردانگه  |